Zgoda na pliki cookie
Pliki cookie, które używamy na stronie pozwalają na poprawne jej funkcjonowanie oraz analize statystyki.
Opcjonalne pliki: Google Analytics.
Wymagane pliki: PHP Session

Regulamin

Art. 1. Definicje

1.1. Portal – serwis internetowy www.maax.pl. Właścicielem Portalu jest jest MAX SPÓŁKA JAWNA MAJCHRZAK z siedzibą w Raciborzu, 47-400, przy ul. Nowa 9, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000008752, NIP 6391001075, REGON: 272024107. Nazwa oraz treści Portalu podlegają ochronie prawnej.
1.2. Użytkownik – osoba korzystająca z Portalu, Telefonicznego Centrum Obsługi.
1.4. Impreza turystyczna – dostępna w portalu oferta turystyczna.

Art. 2. Postanowienia ogólne

2.1. Poniższy dokument określa reguły stanowiące prawne podstawy korzystania z Portalu.
2.2. Każdy Użytkownik zobowiązany jest z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Portalu, do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
2.4. MAX SPÓŁKA JAWNA MAJCHRZAK działa w charakterze agenta – podmiotami oferującymi usługi turystyczne wobec Klienta oraz ponoszące odpowiedzialność ze względu na niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie usługi turystycznej będą konkretni Touroperatrorzy w imieniu i na rzecz których działa MAX SPÓŁKA JAWNA MAJCHRZAK a których nazwa zostaje wskazana w trakcie procesu rezerwacyjnego jak również na dokumentach doręczonym Klientowi.
2.5. Stronami umowy są zawsze konkretnie wskazany i określony w ofercie Touroperator świadczący usługi turystyczne będące przedmiotem umowy oraz Klient.

Prezentowane na stronie internetowej maax.pl ogłoszenie, reklamy, cenniki i informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
© 2023 Wakacje z MAX-em